09126867933

برچسب: ضایعات پلی اتیلن

ضایعات پلی اتیلن

ضایعات پلی اتیلن ضایعات پلی اتیلن همان باقیمانده از مواد پلی اتیلن حین تولید , محصول نامناسب در حال تولید